ÚvodMýty o agenturách

Agentury provází spousta polopravd

Pojďme si spolu vysvětlit ty najčastější...

OBECNÝ POPIS FUNGOVÁNÍ

Ve zkratce: Jak funguje personální agentura?

Personální agentura je zaměstnavatel, jako každý jiný: Její zaměstnanci mají pracovní smlouvy, jako každý zaměstnanec v Česku a mají stejné nároky. Rozdílem je, že personální agentura může přidělovat zaměstnance dalším firmám – tedy zprostředkovávat zaměstnání. Zprostředkování zaměstnání je v České republice velmi tvrdě kontrolovaný obor, pro který není jednoduché naplnit veškeré podmínky. K provozování činnosti máme veškerá potřebná povolení Úřadu práce a jsme řádně pojištění proti úpadku u České pojišťovny. Jsme pravidelné kontrolováni, ze strany kontrolních orgánů státu a firem, pro které naši zaměstnanci pracují. Zprostředkování zaměstnání je podnikání jako každé jiné a je samozřejmě ziskové. Personální agentura je placená konečným zaměstnavatelem, negeneruje zisk z výplat svých zaměstnanců.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #1: Agentura určuje mzdu zaměstnance

Skutečnost: Mzdu určuje konečný zaměstnavatel.

Plat na konkrétní pracovní pozici určuje vždy zásadně zaměstnavatel, kterému jako personální agentura zaměstnance přidělíme. V rámci dokumentu, který se jmenuje „Srovnatelné platové podmínky“ musíme zaručit, že zaměstnanci budeme vyplácet přesně stejnou mzdu, jako má zaměstnanec kmenový. Toto ujednání nám podstatně svazuje ruce. Umíme ale nabídku navýšit nefinančním způsobem: Například hrazeným či dotovaným ubytováním, bezplatnou dopravou a dalšími způsoby.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #2: Agentura neplatí sociální a zdravotní pojištění

Skutečnost: Odvody platí ze zákona všichni zaměstnavatelé.

Personální agentura je zaměstnavatel jako každý jiný, jen má přísnější pravidla fungování. Dříve se skutečně stávalo, že nelegální agentury, které neměly k provozování činnosti veškerá potřebná povolení, za své zaměstnance skutečně odvody neplatily. Většinou "zaměstnanec" neměl ani pracovní smlouvu. My máme veškerá potřebná povolení k činnosti a u státu máme složenou kauci 500 tisíc korun pro případ, že bychom pochybili. Za své zaměstnance tedy poctivě platíme veškeré zákonné odvody.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #3: Agenturní zaměstnanec má nižší plat, než kmenový

Skutečnost: Zabraňuje tomu závazné smluvní ujednání.

Se zaměstnavatelem podepisujeme dokument, který se jmenuje „Srovnatelné platové podmínky“ a zaručuje, že agenturní zaměstnanec a zaměstnanec kmenový mají srovnatelné platové podmínky. Ze strany firem, se kterými spolupracujeme, je toto striktně kontrolováno. Jediným rozdílem bývají například benefity, které se na agenturní zaměstnance nevztahují. Na druhou stranu, my většinou našim zaměstnancům buď plně hradíme, nebo částečně dotujeme, ubytování a dopravu do zaměstnání.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #4: Personální agentura žije z platu zaměstnance

Skutečnost: Perosnální agenturu platí konečný zaměstnavatel.

Doby, kdy si „mafián“ vzal tři stovky za hodinu a dělníkovi dal stovku, jsou dávno pryč. Jak jsme psali, zprostředkování zaměstnání je dnes striktně kontrolovaný obor podnikání. Z čeho tedy personální agentura generuje zisk? Firmy nám pravidelně platí předem danou fixní částku, popřípadě nás platí jednorázově za dodání zaměstnance k podepsání pracovní smlouvy. Žádnou platovou složku zaměstnance si nenecháváme, veškeré prostředky určené zaměstnanci (včetně odměn) jsou vypláceny.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #5: Agenturní zaměstnanec často střídá firmy

Skutečnost: Střídání jsou pro agenturu pouze vícenáklady.

I toto je zkreslená informace. Jako personální agentura přiřazujeme zaměstnance firmě s přáním, aby na tomto místě zůstal co nejdéle. V dnešní době, kdy je zaměstnanců na nedostatek, se nám nestává, že by nám firma sdělila, že již pro zaměstnance nemá práci. Pokud se tak přesto stane (většinou z provozních důvodů), zaměstnanci se poté snažíme samozřejmě nalézt další pracovní uplatnění ke spokojenosti obou stran. Zásadně nepřeřazujeme zaměstnance na základě našeho rozhodnutí.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #6: Agentura zakazuje lidem přechod pod kmen

Skutečnost: Agentura nemá možnost přechodu zabránit.

K tomu nemáme žádný důvod. Pokud se agenturní zaměstnanec rozhodne přejít do kmenového stavu firmy, může tak kdykoliv učinit, pokud s tím souhlasí i firma, pro kterou zaměstnanec pracuje. V takovém případě nás firma musí požádat a my tak učiníme bezodkladně, přesně za podmínek dané ve smlouvě. Zaměstnanec tak přichází například o ubytování, ale získává benefity ze strany zaměstnavatele. Přechodu zaměstnance do kmenového stavu nemůžeme nijak zabránit a neděláme to.

MÝTY & POLOPRAVDY

Mýtus #7: Agentura neplatí nemocenskou či dovolenou

Skutečnost: Dovolená a další, jsou zákonným nárokem.

Čerpání dovolené, nemocenská, paragrafy či tzv. ošetřovné je zákonný nárok každého zaměstnance pracujícím na hlavní pracovní poměr. Jiné smlouvy, než HPP, neuzavíráme. Tedy, každý, kdo pro nás pracuje, má nárok na placenou dovolenou, nemocenskou a další dávky bez ohledu na naší vůli. Nároky jsou vypočítávány dle zákona, z denního vyměřovacího základu. Za čerpání těchto nároků zaměstnance nijak nepenalizujeme ani nepostihujeme. Někde vyplácíme i odměny za plnou docházku.

Společně si pomůžeme

Obraťte se na regionální personální agenturu!

Hledáte zaměstnání? Hledáte zaměstnance? Pomůžeme Vám.

Kontakt Nabídka pro firmy